BUSINESS MODEL CANVAS HELPT TOEGEVOEGDE WAARDE HELDER TE KRIJGEN EN HOUDEN

Het Business Model Canvas is een goede manier om een bedrijfsmodel op een eenvoudige, gestructureerde manier te begrijpen en doorgronden; gefocust op waarde creatie. Het denken in Business Modellen leert je continue aanpassen aan een veranderende wereld. Klanten veranderen, markten veranderen en dat heeft effect op organisaties teams en professionals.

BUSINESS MODEL CANVAS
Het Businessmodel Canvas beschrijft hoe de negen componenten van een businessmodel in elkaar passen. Op 1 A4'tje krijg je visueel en eenvoudig inzicht in de klanten die je bedient, de waarde die je hen brengt, via welke kanalen je die levert, wat je daarvoor moet doen, welke middelen je daarvoor nodig hebt of in huis moet halen én hoe jouw organisatie geld verdient en uitgeeft.

BUSINESS MODELS VOOR TEAMS
Teams die werken met het Business Model Canvas weten hoe hun organisatie écht werkt. Deze teams hebben een helder beeld van welke waarde zij toevoegen aan de organisatie en welkte taken / activiteiten ze daarvoor moeten doen. Met de kennis van het Businessmodel-denken leren teams hoe persoonlijk doelen en talenten aan die van de organisatie verbonden kunnen worden (of niet). Elk teamlid heeft inzichtelijk wat zijn individuele waarde bijdrage is of nog kan worden; het concrete ontwikkelpotentieel.

BUSINESS MODEL YOU
Net als businessmodellen voor organisaties kunnen persoonlijke businessmodellen worden beschreven. Ze worden continu geanalyseerd, getoetst aan ontwikkelingen ook in de wereld buiten je organisatie en steeds daarop aangepast. Het principe achter het businessmodel denken is dat als je het businessmodel van jouw organisatie kunt begrijpen en beschrijven, dan helpt dat je om te begrijpen hoe jouw organisatie succesvol kan zijn en wat jouw toegevoegde waarde daarin is. Door het Businessmodel denken te beleven en te doorleven werk je continu en samen aan waarde-optimalisatie voor jezelf; voor de organisatie; haar klanten en stakeholders.

In de organisatieontwikkeltrajecten maken we regelmatig (maar niet uitsluitend) gebruik van het Business Model Canvas, voor organisaties, teams en professionals.

WAAROM ZIJN WIJ ZO GEFASCINEERD DOOR HET BUSINESS MODEL CANVAS?
Er zijn veel modellen en allemaal brengen ze iets. Het Business Model Canvas is zeker niet onze heilige graal. Het is wel praktisch, makkelijk te begrijpen voor iedereen en bovenal het gaat uit van de waarde die je creëert als bedrijf, team of professional. En daar zijn we door geraakt! Waarde creatie is essentieel, maar hoe kom je er nu achter welke waarde je toevoegt of creëert? En hoe zorg je ervoor dat in alle veranderingen die op ons pad komen jij, je team en je organisatie waarde blijven creëren? Het Business Model Canvas geeft juist daarin heldere inzichten op 1 A4'tje heel praktisch.

Marsha Brink is een van de co-auteurs van het boek Business Models for Teams:
“Het was een fantastische ervaring om met 225 professionals uit 38 landen te mogen meewerken aan het ontstaan van dit mooie boek! Er zijn ongelofelijk veel ervaringen en mooie cases zijn er gedeeld. En zo zie je dat waar ook ter wereld professionals, teams en organisaties het uitdagend vinden om concreet en continue aan de slag te zijn met welke waarde je toevoegt, hoe je dat doet en hoe je dat blijft doen in een wereld die verandert. Het Boek Business Models voor Teams geeft concrete handvaten om continue aandacht te hebben voor waard creatie voor jou en je team.”

 

 

 

Voor meer informatie of advies neem je contact op met:

Waarom Stratic?

  • Betrokken
  • Duurzaam
  • Doen
Stel je vraag