Disclaimer Stratic

De informatie op deze site heeft de intentie om de gebruiker algemene informatie te verschaffen. De informatie is niet bedoeld om de dienstverlening van Stratic te vervangen.

Stratic streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Stratic streeft naar een goede toegankelijkheid van de site. Stratic behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de informatie voorkomen, sprake zijn van storingen, onderbrekingen, fouten, vertraging in het verstrekken van informatie of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Stratic geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

Stratic geeft geen garantie dat aan Stratic gerichte e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. Stratic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen/ verwerken daarvan. Daarnaast aanvaardt Stratic geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 

Auteursrecht

De inhoud van deze site is intellectueel eigendom van Stratic en niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stratic.

Waarom Stratic?

  • Betrokken
  • Duurzaam
  • Doen
Stel je vraag