Deze vacature is al ingevuld en kan niet meer op worden gereageerd.

Vacature: Manager brandweer a.i.

Gemeenschappelijke regeling | Zeeland, | 2022

Direct solliciteren

 

Wij zoeken een manager brandweer die de brandweer in beweging brengt en naar een hoger plan leidt. De manager is integraal verantwoordelijk voor de brandweer. De manager legt verantwoordelijkheid af aan de algemeen directeur van de Veiligheidsregio. De manager brandweer heeft in eerste plaats ervaring met complexe managementvraagstukken, teamontwikkeling en veranderprocessen in het publieke domein. Het is een pré indien de deze manager een brandweer ervaring heeft of ervaring in het veiligheidsdomein.

Voor meer informatie over deze opdracht neem je contact op met:

Marsha Brink via 06-14860795 en  marsha@stratic.nl

De veiligheidsregio komt uit een interne crisis die veel impact heeft op de medewerkers, bestuurders en stakeholders. De onderliggende mechanismen hiervan zijn onderzocht door T&G. Onder leiding van de interim algemeen directeur is samen met alle betrokkenen een ontwikkelplan gemaakt. De manager brandweer speelt een belangrijke, leidende rol in het realiseren van de ambities uit dit plan, met name in de brandweerorganisatie.

De manager brandweer is een verandermanager

De manager brandweer staat voor het mogelijk maken van een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de brandweerorganisatie. Speerpunten:

 • het optimaal benutten van de kwaliteiten van medewerkers via dienend leiderschap
 • het centraal stellen van operationaliteit
 • zorgdragen voor een organisatie waar men met plezier werkt

De manager brandweer is een verbinder

En is verantwoordelijk voor het bewerkstelligen verbinding en creëren van draagvlak om te komen tot een efficiënte en effectief functionerende brandweerorganisatie. Deze competenties zijn tevens van cruciaal belang om de integraliteit met de overige organisatieonderdelen te verbeteren.

De manager brandweer is een sterke adviseur

En adviseert de Veiligheidsdirectie over brandweer gerelateerde strategische vraagstukken. En je draagt bij aan een integrale advisering van het Bestuur met betrekking tot multidisciplinaire veiligheidsvraagstukken. Hij realiseert zich dat het belang van veiligheid afgewogen dient te worden ten opzichte van andere belangen.

De brandweer manager is een ambassadeur

En draagt de missie van de organisatie uit. Je zal een goede relatie moeten onderhouden met zowel bestuurders als gemeentesecretarissen, brandweermanagement, beroepskrachten, vrijwilligers en (het management van) andere (veiligheids-)organisaties zoals gezondheidszorg (huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars), rijksdiensten, waterschappen, politie, justitie, defensie enz. En vertegenwoordig je de Veiligheidsregio in de relevante landelijke en grensoverschrijdende overlegorganen.

Wat breng je mee?

In ieder geval ben je per direct of uiterlijk in juli beschikbaar, kennismakingsgesprekken zijn gepland voor 5 juli.

Gevraagde kennis, ervaring en competenties

 • WO werk- en denkniveau; (kennis en ervaring op het gebied van brandweer en crisisbeheersing (zoals een opleiding in MCDM/MCPOM) is een pré)
 • zeer ruime ervaring in het leiden van een complexe organisatie op basis van de integraal managementgedachte en het leiden van complexe veranderingsprocessen;
 • ervaring met bestuurlijke ondersteuning en in de aansturing (op directieniveau) van beleidsinhoudelijke zaken;
 • affiniteit met het werk van de hulpverleningsdiensten alsmede met de operationele processen van deze organisaties
 • brede kennis op het gebied van veiligheidsvraagstukken en in het bijzonder op het terrein van de fysieke veiligheid
 • ervaring met de vormgeving van operationele processen
 • bewezen inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • in staat zijn verschillen binnen de organisatie te overbruggen en te verbinden

Competenties

 • Daadkrachtig en besluitvaardig – op adequate en krachtige wijze nemen van beslissingen, hiervoor staan en erop aangesproken kunnen worden. Uitstralen van gezag en vertrouwen.
 • Samenwerkingsgericht – actief en effectief contacten leggen, benutten en onderhouden. Het tot stand brengen van doeltreffende interne en externe samenwerkingsverbanden (samenbindend vermogen).
 • Ontwikkelingsgericht – in staat zijn om in te spelen op ontwikkelingen en draagvlak te creëren voor (organisatie)ontwikkeling. Omgaan met (mogelijke) weerstand en het effectief kunnen beïnvloeden van (verander)processen.
 • Resultaatgericht – vertalen van de strategische visie in heldere doelstellingen en deze realiseren door de organisatie en de omgeving richting en sturing te geven.
 • Empathie – de vaardigheid bezitten om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen
 • Overtuigingskracht – Gedrag dat er op gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
 • Integer – in staat zijn om zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig te handelen. Zorgvuldig in het steeds opnieuw kritisch en systematisch reflecteren op kernverantwoordelijkheden en zich voortdurend vragen stellen. Uitlegbaar kunnen aangeven hoe het handelen past bij kernverantwoordelijkheden en kerntaken, bij de kernwaarden regels, richtlijnen, wetten en andere bindende voorschriften van de organisatie. Standvastig in de zin van de rug recht houden bij weerstanden en verleidingen.
 • Communicatief vaardig: Ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk kunnen overbrengen, zodanig dat de essentie wordt begrepen, met een effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen. Gebruikt afhankelijk van de situatie of het doel een geschikte vaardigheid of een passende wijze van communiceren (mondeling, schriftelijk etc.).
 • Bestuurlijk inzicht – met inachtneming van het bestuurlijk primaat succesvol anticiperen op, onderkennen en begrijpen van bestuurlijke processen en besluitvorming die van invloed zijn op de positionering van de brandweerorganisatie en daarmee ook Veiligheidsregio.

Wat kunnen wij je bieden?

Een uitdagende opdracht in een publieke omgeving, zo lever jij  direct een bijdrage aan de veiligheid van de regio.

 • De opdracht zal naar verwachting voor vier dagen / 32 uur per week zijn.
 • Onze opdrachtgever is een organisatie in het publieke domein, inhuur tarieven staan door recente negatieve berichtgeving onder druk. Je mag deze mooie opdracht aannemen voor een scherp tarief.
 • De duur van de opdracht is naar verwachting 6 tot 9 maanden. Tot de vaste medewerker is aangesteld.

Informatie over deze procedure

Graag je spoedige reactie voorzien van CV in word waaruit gevraagde ervaring blijkt. Kennismaking bij de opdrachtgever is gepland op 5 juli 2017. Een uitgebreide screening van de kandidaten via referenties VOG etc beheert tot de selectie procedure. We vragen je alleen te reageren indien gevraagde ervaring toonbaar aanwezig is en je op korte termijn beschikbaar bent. Reactie graag onder vermelding van onder vermelding van all in scherp tarief en beschikbaarheid.

 

 

« terug naar alle vacatures

Stel je vraag