Deze vacature is al ingevuld en kan niet meer op worden gereageerd.

Vacature: Financieel manager People manager

Overheid | Leiden, | 2022

Direct solliciteren

 

Financieel manager a.i. – overheid – service center

Een tijdelijke functie van 24 uur voor een periode van zes maanden. Een uitdagende en interessante opgave:

  • Leiding geven aan ‘going concern’ en ‘growing concern’. De financiële dienstverlening wordt onder jouw leiding naar een hoger niveau gebracht.
  • Een dynamische context met meerdere gemeenten die in wisselende rollen acteren (eigenaar, opdrachtgever, partner en gebruiker).
  • Een klantgerichte en op resultaat gerichte, informele werksfeer.
  • Een inspirerende en professionele werkomgeving waarin volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie neem contact op met Marsha Brink via marsha@stratic.nl of via 06-14860795

De manager geeft op inspirerende wijze leiding aan de afdeling financien (85 fte). Tegelijkertijd begeleidt de manager ook de doorontwikkeling binnen de afdeling en zorgt voor het in gelijke pas lopen hiervan met de doorontwikkeling van de hele organisatie.

De volgende trefwoorden staan in de ontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering centraal:
Verbinden:
Met gemeentelijke opgaven, gericht op burgers en bedrijven, met (collega’s binnen) het primaire proces van gemeenten, tussen en binnen de verschillende teams en gericht op integratie van bedrijfsvoering disciplines.

Vereenvoudigen:
Van complexiteit naar eenvoud, deregulering, toepassen van best practices, gericht op gemak, efficiency en klantvriendelijkheid.

Vernieuwen:
Verdergaande digitalisering, innovatie van processen, daadwerkelijk implementeren van slimme bedrijfsvoering, anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Deze doorontwikkeling bestaat uit drie onderling samenhangende sporen:
1. Concrete resultaten behalen.
Dit richt zich vooral op het ‘vertalen’ van de strategische keuzes uit het kader 2016-2020 door de medewerkers naar de dagelijkse praktijk van dienstverlening. Met name door:

a) de gemeentelijke doelstellingen en het gemeentelijk perspectief voorop te zetten;
b) de processen eenvoudiger en gebruikersvriendelijker in te richten;
c) de ondersteuning toegankelijker en oplossingsgerichter te maken en
d) zo integraal mogelijk te adviseren.

2. Een veranderende cultuur gericht op:

1. eigenaarschap. Door vertrouwen, (ontwikkel)ruimte en initiatief te geven aan onze medewerkers. Verantwoordelijkheden liggen daarbij laag in de organisatie;
2. collegiale horizontale samenwerking met de partnerorganisaties;
3. meer werken vanuit het toevoegen van waarde en vanuit de bedoeling;
4. integraal werken en
5. een daarbij passende leiderschapsstijl binnen de organisatie.
3. Een interne sturing, die past bij de genoemde ontwikkelingen.
– Hoe geven leidinggevenden sturing aan de organisatie en aan haar opgaven en doelstellingen.
– Hoe organiseren zij taken en verantwoordelijkheden? Vanuit een duidelijk dienstverleningsconcept staat opgavegericht werken centraal.
– Denken vanuit het gemeentelijke perspectief, de bedoeling en in integrale dienstverleningsketens is hierbij belangrijk.

Je bent primair verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening aan onze partners. Denk hierbij aan advisering en ondersteuning bij financiële en P&C-vraagstukken, het voeren van de financiële administratie, het functioneel beheer (Decade, Tangelo, Cognos) en uitvoering van de verbijzonderde interne controle door het team AO/IC. De financieel adviseurs werken centraal en ook bij de partnerorganisaties.

De initiële duur van de overeenkomst bedraagt 6 maanden 24 uur per week, met de optie tot verlenging. De aanvangsdatum van de opdracht 1 juli 2017.

 

« terug naar alle vacatures

Stel je vraag