Deze vacature is al ingevuld en kan niet meer op worden gereageerd.

Vacature: Informatie Analyst

Provincie | Randstad, | 2022

Direct solliciteren

Blink jij in het analyseren van informatie van data kan jij die vlot en in goede communicatie met gebruikers vertalen tot requirements? Heb je daarnaast zin om jouw tooling kennis in te zetten voor deze overheidsorganisatie? Dan is dit jouw interim uitdaging de komende maanden! Voor meer informatie neem contact op met marsha@stratic.nl of via 06-14860795

 

De informatievoorziening bij onze opdrachtgever is arbeidsintensief, inefficiënt en foutgevoelig. Het project Verbetering Financiële Informatievoorziening (VFI) gaat hier verandering in brengen. Het project VFI heeft een aantal projectresultaten:

 • Concrete informatiebehoefte zowel vanuit verantwoordings- als sturingsperspectief
 • Verbeterde (administratieve) processen om de nodige registratie en verwerking van data te bewerkstellingen zodat daadwerkelijk op een structurele wijze tegemoet gekomen kan worden aan de informatiebehoefte
 • Duidelijkheid in gewenste taken en verantwoordelijkheden ten behoeve van een effectieve en efficiënte uitvoering van administratieve en rapportageprocessen
 • Systeemaanpassingen - die passen in een referentiearchitectuur - om fundamentele oplossingen en verbeteringen vanuit gewenste data-structuren en –elementen structureel te kunnen borgen
 • Verbeterde verantwoordings- en sturingsrapportages al dan niet ondersteund met een aparte, specifieke rapportagetool
 • Opgeleide mensen die de benodigde ondersteuning (handleidingen, tooling, ed.) hebben en over de juiste kennis beschikken om processen te kunnen uitvoeren en rapportages te kunnen produceren
 • Een ingerichte functie (rol) voor het structureel beheren van de informatievoorziening (BIV-functie)

 

Voor het deelproject Rapportages zoeken wij nu een Functioneel Analist/Ontwerper. Opdrachtbeschrijving, aard van de werkzaamheden en beoogde resultaten.

De Functioneel Analist/Ontwerper is een vakspecialist die in staat is om middels gestandaardiseerde moddelling technieken (UML) een SOLL situatie functioneel te beschrijven. Deze SOLL situatie bestaat uit drie eindproducten:

 • Functionele beschrijving van de daadwerkelijke rapportage behoefte aan de klantkant.
 • Kwalitatieve beschrijving (welke data van welke kwaliteit is wanneer nodig en in welke vorm)
 • Procesbeschrijving (welke stappen zijn nodig om vanuit de bron (SAP) te komen tot een auditeerbare rapportage)

Van groot belang is dat er begonnen wordt met een grondige business driver analyse aan de klant kant. Dat zijn in dit geval de gebruikers van de financiële rapportages met name in het (hoger) management en directie (sectormanagers, financieel adviseurs, concern control).

Procesbeschrijvingen en kwalitatieve beschrijving dienen te worden opgesteld in nauwe samenwerking met opstellers van deze rapportages binnen de afdeling Financiën.

Deze SOLL dient aan de hand van use cases, procesbeschrijvingen en in klare taal, onderbouwd door de business driver analyse te worden opgebouwd uit de drie genoemde producen. Deze dienen dermate gevalideerd en onderling samenhangend te zijn dat ze

 1. Direct input zijn voor een door de projectmanager op te stellen plan van aanpak en roadmap voor de volgende fase van het project.
 2. Direct input zijn voor het implementatie team SAP voor het realiseren van standaard- of maatwerkrapportages in SAP of rapportagetool.
 3. Direct input zijn voor het BI traject
 4. Direct gebruikt kunnen worden om verbeteringen in het proces van het opstellen van rapportages aan te brengen.

Hiertoe zullen alle in- en externe stakeholders met betrekking tot dit project moeten worden bevraagd en betrokken bij het tot stand brengen van een gedragen SOLL situatie. Overtuigingskracht en verbinding zijn hierbij sleutelwoorden, zeker gezien de complex(e) (politieke) context waarbinnen deze opdracht zal worden uitgevoerd.

Looptijd opdracht en gemiddelde inzet per week

Periode van 4 tot 5 maanden, fulltime inzet van 36 uur per week. Het aantal uren kan in overleg worden bijgesteld naar werkelijk benodigde inzet.

Eisen aan de kandidaat

 • Werk- en denkniveau HBO/WO niveau
 • Aantoonbare ervaring en kennis van complexe financiële processen in een politiek gevoelige omgeving
 • Sterk conceptueel kunnen denken
 • Minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante werkervaring binnen de (provinciale) overheidsmarkt

Vaktechnische kennis en competenties

 • Ruime ervaring met financiële pakketten en rapportages, bij voorkeur SAP en Qlikview
 • Ruime ervaring met het vertalen van complexe, concern brede vraagstukken naar een SOLL en FO;
 • Ervaring met software architectuur van complexe systemen en koppelingen;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Ruime ervaring in ontwerp van processen en systemen

Gedragscompetenties

 • Proactief, professioneel, durven door te vragen
 • Resultaatgericht, gestructureerd, prioriteiten kunnen stellen
 • Communicatief vaardig, klantvriendelijk
 • Analytisch vermogen (probleemoplossend denken)

 

Graag je spoedige reactie voorzien van CV in word waaruit gevraagde ervaring duidelijk blijkt, voorzien van tarief en beschikbaarheid. Voor meer informatie neem contact op met marsha@stratic.nl of via 06-14860795

 

 

« terug naar alle vacatures

Stel je vraag