Deze vacature is al ingevuld en kan niet meer op worden gereageerd.

Vacature: Organisatie adviseur voor cultuur onderzoek

Publieke sector | N-Holland, | 2022

Direct solliciteren

 

Bij onze opdrachtgever (onderdeel van een gemeenschappelijke regeling) leeft de veronderstelling dat zij effectiever kunnen zijn in de opgave die zij heeft vanuit haar taken, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Over het algemeen levert de organisatie wat haar gevraagd wordt en in de basis met een goede kwaliteit. De basis is op orde. En aan de andere kant zijn er issues, die de moeite waard zijn voor een nader onderzoek. 

+/- 6 maanden, 24 uur per week start eind juli 2019

Voor deze bijzondere onderzoek opdracht zoeken we een creatieve, pro-actieve kandidaat met ervaring in de publieke sector.

Meer informatie en je reactie via marsha brink via 06-14860795 of via marsha@stratic.nl

Onderwerpen van onderzoek zijn:

  • Er zijn ontwikkelpunten in het bewaken van de kwaliteit van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie (door mensen en organisaties aan te spreken) en het functioneren in een netwerk. 
  • Er is wisselend beeld als het gaat om het kunnen nemen van eigenaarschap en een voorbeeldrol als medewerker in landelijke en regionale dossiers. 
  • Het verbinden van de expertise op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing aan dossiers buiten de scope is geen vanzelfsprekendheid. 

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Is de positie van het bureau binnen en buiten de organisatie passend in het licht van ons risicoprofiel en toekomstige opgaven?
  • Welk gedrag, positionering en sturing is passend voor de opgave van het bureau in het heden en in 2025?
  • Wat is nodig om de uitkomsten van de vragen 1 en 2 te realiseren?

Beoogd resultaat
Een advies waarmee de opdrachtgever zich verder kan ontwikkelen met als doel effectiever te zijn.

Uitgangspunten

Een aantal documenten dienen as vertrek punt voor dit onderzoek; huidige programmabegroting, huidige beleidsplannen en een strategie document. Verder dienen de omgeving waarbinnen opdrachtgever actief is (landelijk, (inter)regionaal) en de uitkomsten van onderzoeken en ontwikkelingen binnen ons netwerk in ogenschouw te worden genomen.

Ideale kandidaat voor deze rol brengt in ieder geval het volgende:

Competenties:

Luistervaardig, analytisch, empathisch, helder en compact kunnen verwoorden in geschrift, in staat zijn tot een dialoog, hoofd-en bijzaken kunnen scheiden, ervaring met organisatiediagnoses, ervaring met cultuurveranderingsopgaven, ervaring met netwerkorganisaties.

Opleiding:

WO

Werkervaring:

Aantoonbaar, (minimaal 5 jaar) ervaring als organisatieadviseur in vergelijkbare organisaties c.q. het publiek domein mbt veiligheidsvraagstukken. Aantoonbaar (minimaal 5 jaar) ervaring in een veranderende context (met cultuur en changetrajecten) op strategisch niveau

Procedure

Graag ontvangen we je reactie voorzien van motivatie voor deze opdracht en CV waaruit gevraagde ervaring duidelijk blijkt, voor 20 juni 2019. Het nagaan van twee referenties en het opvragen van een VOG is een onderdeel in de screeningsprocedure.

Mocht je eerst meer informatie willen neem dan contact op met marsha brink via 06-14860795 of via marsha@stratic.nl

« terug naar alle vacatures

Stel je vraag