Deze vacature is al ingevuld en kan niet meer op worden gereageerd.

Vacature: Interim Controller voor NH Gemeente - full time

Overheid | N-Holland, | 2022

Direct solliciteren

Kwalitatief hoogwaardige - efficiënte en innovatieve producten en diensten dat is waar je mee aan de slag gaat in deze mooi interim opdracht.

Voor een mooie gemeente in Noord-Holland zijn we op zoek naar een controller.

Start z.s.m. - full-time - tot opvolger is aangetrokken.

Reageer direct bel of mail met marsha brink via 06-14860795 of via marsha@stratic.nl

Taakvelden Control & Advies en HRM, Juridische Zaken & Inkoop, Financiële Administratie & Belastingen en Facilitaire Zaken.

Je bent onderdeel van een professioneel control en advies team binnen de afdeling bedrijfsvoering. Je werkt samen met andere controllers in het samenwerkingsverband, je bent de rechterhand voor de portefeuillehouder financiën en zo zorg je voor financiële beheersing. Je adviseert de gemeentesecretaris en het college. Het gaat ook om kwaliteitsbewaking van de verslagleggingin het kader van het BBV. Deze opdracht is financieel van aard en ook gericht op andere aspecten van control je draagt bij aan het opstellen van concern brede kaders voor financieel beleid, risicomanagement, en treasury:

 • Verantwoordelijk voor het opstellen en doorontwikkelen van de P&C documenten (kadernota, begroting, firap en jaarrekening)
 • Advisering over financieel beleid, financiën en P&C aan de concerncontroller, de secretaris, het College en de Raad;
 • Concernbrede ontwikkeling en opstellen van financieel beleid alsmede het treasurybeleid, samen met de concerncontroller;
 • Stelt het advies aan de gemeenteraad met betrekking tot de Algemene uitkering op;
 • Adviseert over het opstellen van de berekening kostendekkendheid van tarieven, leges en heffingen en laat deze uitwerken door de financial controller;
 • Verantwoordelijk voor het gemeentelijk Treasury- en liquiditeitsmanagement, doet voorstellen om leningen aan te trekken;
 • Toetst B&W adviezen op financiële consequenties op initiatief van de businesscontroller;
 • Is aanspreekpunt voor de accountant bij het opleveren van het rapport van bevindingen en bij het opleveren van de managementletter;
 • Adviseert ten aanzien van uit te voeren onderzoeken 213a;
 • Stelt verordeningen op voortkomend uit de financiële verordening.

De interim professional die wij zoeken voor deze opdracht is:

 • een ervaren collega die zowel inhoudelijk als persoonlijk in staat is een goede invulling te geven aan een functie in een nieuwe en dynamische werkomgeving.
 • Minimaal HBO niveau, relevante theoretische ervaring en 5 jaar relevante werkervaring in een overheidsomgeving; 
 • Specifieke aanvullende kennis, onder andere op het gebied van treasury, adviesvaardigheid en overheidsfinanciën;
 • Aantoonbare jaarlijkse bijscholing op het gebied van relevante ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving met name op het gebied van gemeentefinanciën en de begrotings- en verslaggevingsvoorschriften BBV.

Softskills:

Je bent vaktechnisch sterk en je hebt het vermogen goed te luisteren, je hebt een ‘ja, tenzij’-mentaliteit, en een proactieve werkhouding, het luk tje natuurlijk om een vertrouwensband op te bouwen met het bestuur. De functie is nog in ontwikkeling en je komt dus niet in een gespreid bedje terecht, je mag jouw kennis en ervaring inzetten om de gemeente hierbij te helpen.

Procedure

Graag ontvangen we je reactie voorzien van motivatie voor deze opdracht en CV waaruit gevraagde ervaring duidelijk blijkt, met vermelding van beschikbaarheid en tarief voor 10 september 2019. Het natrekken van twee referenties is standaard onderdeel van onze selectie procedure en mogelijk vragen we je om een VOG verklaring.

Mocht je eerst meer informatie willen neem dan contact op met marsha brink via 06-14860795 of via marsha@stratic.nl

 

 

 

« terug naar alle vacatures

Stel je vraag