Deze vacature is al ingevuld en kan niet meer op worden gereageerd.

Vacature: Interim Concerncontroller

Overheid | Z-Holland, | 2022

Direct solliciteren

Concerncontroller ai regio Zuid-Holland start per half November uiterlijk 32/36 uur per week 6 maanden met optie tot verlenging.

Wil je direct meer weten? Bel of mail met Marsha Brink via marsha@stratic.nl of via 06-14860795

Opdracht omschrijving en taken

 • Je draagt bij aan de continuering, doorontwikkeling en beheersing van een financieel-economische, evenwichtige organisatie. Daarin spelen momenteel o.a. het meewerken aan de visie op een toekomstige robuuste afrekensystematiek, het helpen verankeren van de gekozen risicomethodiek binnen de organisatie en advisering over financiering van toekomstige innovatieprojecten.
 • Je treedt vanuit die hoedanigheid op als eerste adviseur van het Algemeen en Dagelijks Bestuur en van de Directie.
 • Je bent voorzitter van het bureauteam financiën en control, en draagt verantwoording voor alle producten en diensten van het bureau.

Doelstelling

De concerncontroller ondersteunt de organisatie bij het sturen en beslissen, beheersen en verantwoorden, zodat doelen gerealiseerd kunnen worden met de beschikbare middelen. De opdracht daarbij is het lijnmanagement te faciliteren. Voorstellen daartoe worden zowel vanuit het bedrijfseconomische als maatschappelijke perspectief getoetst aan strategische doelen, geldende (beleids)kaders en wet- en regelgeving. Kernvragen zijn telkens of de organisatie op koers ligt en of de gestelde doelen op een beheerste en verantwoorde c.q. doelmatige en rechtmatige wijze kunnen worden bereikt.

De beste professional voor deze opdracht voldoet aan de volgende eisen:

 • Relevante universitaire opleiding.
 • Ruime kennis en ervaring met betrekking tot de verschillende aspecten en verantwoordelijkheden van directie Middelen en Control;
 • Zeer ruime ervaring met leidinggeven aan professionals, met het werken in een politiek-bestuurlijke context, met het opereren binnen en buiten een gemeentelijke, provinciale organisatie, of een gemeenschappelijke regeling.
 • Het vermogen relevante samenwerkingsverbanden binnen en buiten een organisatie te zoeken, creëren en daarvan effectief gebruik te maken.

Idealiter ben je:

 • Gewend om te schakelen met verschillende soorten betrokkenen (management, controllers, inkopers, administratief personeel) en op verschillende niveaus.
 • Een teamspeler die weet wat het is om in een complexe en veranderende omgeving te werken
 • Heb je ruime ervaring met schakelen tussen directie en bestuur t.a.v. financiële sturing en verantwoording.
 • Beschik je over brede kennis van alle aspecten in een planning- en control-cyclus

Benodigde competenties om succesvol te kunnen zijn als intern accountant bij onze opdrachtgever zijn:

 • Organisatie- en bestuurlijk sensitief
 • Communicatief sterk
 • Overtuigingskracht
 • Doortastend en oplossingsgericht
 • Adviesvaardig
 • Analytisch

Procedure

Graag ontvangen we je reactie voorzien van motivatie voor deze opdracht en CV waaruit gevraagde ervaring duidelijk blijkt, voor 24 oktober 2019. Het nagaan van twee referenties is een onderdeel in de screeningsprocedure.

Mocht je eerst meer informatie willen neem dan contact op met marsha brink via 06-14860795 of via marsha@stratic.nl

« terug naar alle vacatures

Stel je vraag