Deze vacature is al ingevuld en kan niet meer op worden gereageerd.

Vacature: Top uitdaging voor de ervaren Manager bedrijfsvoering focus op HRM

Gemeenschappelijke regeling | Zeeland, | 2022

Direct solliciteren

 

Per 1 juni Locatie zuid zeeland 24 uur per week

Interim manager bedrijfsvoering: Een uitdagende opdracht met een breed en pittig taken pakket.

In deze uitdagende interim opdracht ben je eindverantwoordelijk voor het beheer van teams van bedrijfsvoering: HRM, Facilitair en I&A (informatiebeheer en automatisering). Er is op dit moment een organisatie ontwikkeling gaande. Men werkt er naartoe om de bedrijfsvoering taken en verantwoordelijkheden te verdelen over directeur en de MT leden. Het team financiën zal rechtstreeks onder de directeur gaan vallen. De huidige manager bedrijfsvoering gaat 1 juni met pensioen en binnen het MT gaat nog een manager met pensioen. Om die reden wil men nu een interim professional aantrekken die going concern verantwoordelijk is en deze organisatie ontwikkeling verder zal brengen. Onderwijl worden de nieuwe MT leden geworven en ingewerkt. Het is de verwachting dat de bedrijfsvoering taken in november naar het nieuwe MT over kan gaan. Om deze rol goed uit te voeren werk je nauw samen met directeur en andere MT Leden je bent een stevige sparringpartner.

Voor meer informatie over deze opdracht neem je contact op met:

Marsha Brink – 06-14860795 – marsha@stratic.nl

Wat ga je doen?

In deze rol draag je eindverantwoordelijkheid voor HRM, facilitaire zeken en Informatiebeheer en Automatisering. De opdracht is aan de ene kant going concern en ook gericht op het verder brengen van de organisatie ontwikkeling. Voor HRM is je opdracht gericht op de basis op orde brengen, processen en procedures alsmede de VGA wetgeving. Voor wat betreft facilitaire zaken ga je verder met het huisvestingsdossier, er is een visie daaruit volgt dat er beslissingen (en investeringen) genomen moeten worden over het hoofdkantoor. Voor wat betreft I&A geef je aandacht aan de samenwerking intern, de concernautomatisering meer verbinden met de crisis organisatie en automatisering. Naast deze taken richt je je ook op de samenwerking in de keten voor wat betreft het in gezamenlijkheid uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken.

Gelet op de taken van de teams waarvoor je verantwoordelijk bent gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een HRM profiel en grote affiniteit met I&A en facilitaire zaken. Je bent goed bekend met GR organisaties en kent de dynamieken die dat met zich mee brengt.

Professional profiel:

Kennis & ervaring

  • Relevant WO werk en denk niveau
  • Affiniteit met GR en daarbij behorende processen
  • Bekend met hulpverleningsorganisaties en diverse groepen medewerkers
  • Ruime ervaring in het leiden van zelfstandige professionals integraal management
  • Gevoel voor maatschappelijke bestuurlijk en politieke verhoudingen
  • Affiniteit met de regio zeeland

Competenties

Organisatorisch inzicht

Succesvol anticiperen op, het onderkennen en begrijpen van processen en besluitvorming die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, de medewerkers en daarmee de gehele organisatie. Je bent goed in staat om samen te werken met management en hen als sparringpartner te ondersteunen.

Samenwerkingsgericht:

Je bent actief en effectief in contacten leggen die benut en onderhoudt je om doeltreffende interne samenwerkingsverbanden te realiseren.

Ontwikkelingsgericht:

Je kunt goed in spelen op ontwikkelingen. Je weet soepel draagvlak te creëren voor (organisatie) ontwikkeling. Daarbij ga je krachtig om met weerstand en weet je (verander)processen effectief te beïnvloeden. Resultaat gericht vertalen van de strategische visie in heldere doelstellingen en deze realiseren door de organisatie en de omgeving richting te geven.

Integer:

Het is jouw principe om zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig te handelen. Je reflecteert continue, kritisch en systematisch op je kernverantwoordelijkheden en je blijft in dat kader voortdurend vragen stellen. Daarbij kan je steeds uitleggen hoe jouw handelen past bij de  kernverantwoordelijkheden, kerntaken, kernwaarden, regels, richtlijnen, wetten en andere bindende voorschriften van de organisatie.

Communicatief vaardig:

Je kunt ideeën en informatie zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk overbrengen, zodanig dat de essentie wordt begrepen met een effectief gebruik van bestaande communicatiemiddelen. Gebruik afhankelijk van de situatie of het doel van een geschikte vaardigheid of een passende wijze van communiceren (mondeling, schriftelijk etc.)

Uiteraard heb je een sterk ontwikkeld empatisch vermogen.

Informatie over de procedure

Stratic is gevraagd om deze overheidsinstelling te begeleiden in de search naar een nieuwe interim collega. Graag je spoedige reactie voorzien van CV in Word, waaruit gevraagde ervaring duidelijk blijkt. Als onderdeel van de screeningsprocedure voeren we een persoonlijk gesprek met een aantal professionals, we zullen twee referenties nagaan en uiteindelijk stellen we drie geschikte kandidaten voor bij onze opdrachtgever. Daar volgt een persoonlijke kennismaking in de week na 21 mei.

 

 

« terug naar alle vacatures

Stel je vraag