Deze vacature is al ingevuld en kan niet meer op worden gereageerd.

Vacature: Beleidsadviseur Onderzoek en Valorisatie

Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam, | 2023

Direct solliciteren

Strategisch sterke wo’er ontwikkelt en stuurt solide beleid voor onderzoek met maximale waarde voor de maatschappij

Bij de VU werken toponderzoekers aan zeer uiteenlopende onderzoeken, waarbij een unieke samenwerking ontstaat tussen mensen, disciplines en culturen. Het gaat om onderzoek met positieve impact op de maatschappij en wereld. De onderzoekers gaan graag de diepte in en denken hierbij ook aan ondernemerschap, samenwerking en externe financiering. Om ze daarbij te ondersteunen heeft de VU de organisatie onlangs verrijkt met onder meer een Chief Impact Officer en is de ondersteuning voor valorisatie en grants samengevoegd binnen een nieuwe afdeling IXA-GO. Het team Onderzoek en Valorisatie - onderdeel van de dienst Bestuurszaken - ontwikkelt het impactbeleid en voert het ook uit. Om de instellingsbrede strategieontwikkeling nieuwe impulsen te geven zijn wij op zoek naar een collega met ruime ervaring in beleidsontwikkeling en het omzetten van wetenschappelijk onderzoek in impact, voor de functie van

Beleidsadviseur Onderzoek en Valorisatie
32-40 uur per week

In deze positie werk je centraal binnen onze instelling, dicht onder het  College van Bestuur, aan een ambitieus  valorisatiebeleid voor optimale toegevoegde waarde aan de maatschappij. Je volgt nauwgezet de ontwikkelingen rond onderzoek en valorisatie, impact, publiek-private samenwerking en ondernemerschap. Je bevindingen en inzichten deel je met onze faculteiten, diensten en onderzoekers, die je hiermee de juiste tools aanreikt om hun werk – welke vorm van onderzoek dan ook  – extra actuele relevantie te geven. Zo geef je met jouw strategisch doordacht beleid ons onderzoek nóg meer maatschappelijke impact.

Belangrijke taken:

 • beleidsontwikkeling voor valorisatie, impact en samenwerking, zoals het vertalen van de afspraken in het bestuursakkoord met OCW naar de VU;
 • coördineren van samenwerking met externe valorisatiepartners (bijvoorbeeld PanAmsterdamse Valorisatiestrategie), zowel op proces als inhoud;
 • voorbereiden en bijwonen van externe overleggen en commissies, zoals secretaris Impact Board VU en deelnemer Adviesgroep Kennisveiligheid;
 • contacten onderhouden met regionale en nationale organisaties, waaronder UNL en IXA Board Amsterdam;
 • regelmatig rapporteren aan en adviseren van het College van Bestuur, zoals bij het opstellen van het jaarplan en de voorbereiding van de bestuurlijke overleggen tussen faculteiten en CvB .

Directe invloed op impact van onderzoek
Het gaat hier om een functie waarin je direct invloed kunt uitoefenen op de maatschappelijke relevantie van ons onderzoek. Qua kwaliteit behoren onze onderzoekers tot de top. Jij kunt ervoor zorgen dat zij makkelijker toegang tot samenwerking vinden, en de relevantie van hun onderzoeken voor de maatschappij beter over het voetlicht brengen. Je bent sparring partner en adviseur van de Chief Impact Officer, het College van Bestuur en de Amsterdamse valorisatiepartners. Het is een boeiende functie met een sterke impact op het succes van de VU als onderzoeksinstelling.

Verder kun je rekenen op:

 • salaris op fulltimebasis van € 4.814 tot € 6.181 bruto per maand, schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten;
 • arbeidsovereenkomst van 1 jaar met zicht op vaste aanstelling;
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband;
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering;
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling;
 • alle ruimte voor ontwikkeling en training;
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden.

Strategisch sterke, charismatische adviseur
Voor succes in deze baan is het belangrijk dat je op charismatische wijze een sturende rol kan pakken, centraal in een academische organisatie. Dat vraagt om de nodige stevigheid, aangevuld met een flinke dosis bestuurlijke sensitiviteit, tact en bij voorkeur humor. Bij voorkeur draag je bij aan de diversiteit van ons team.

Concrete functie-eisen zijn verder:

 • wo-niveau en thuis in onderzoek en/of valorisatie;
 • minimaal vijf jaar beleidservaring, bij voorkeur in het hoger onderwijs en/of op bestuurlijk niveau;
 • proactief, flexibel en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • inhoudelijk, strategisch en redactioneel sterk adviseur met een heldere schrijfstijl;
 • sterk in netwerken en herkennen van kansen voor synergetische samenwerking.

Ben jij onze nieuwe beleidsstrateeg?
Wij zien uit naar een spoedige kennismaking. Als je nog vragen hebt over het werk of het sollicitatieproces, dan kun je contact opnemen met Marsha Brink van Stratic: 06-14860795 of marsha@stratic.nl. Stratic verzorgt in opdracht van de VU de werving en selectie van geschikte kandidaten. Solliciteren doe je dus óók via Marsha. Stuur haar vóór 16 augustus een mail met je motivatie en je CV. Static verzorgt de eerste selectie. In de week van 22 augustus organiseren wij de eerste sollicitatiegesprekken bij de VU on site. De tweede ronde is al een week daarna. De selectieprocedure omvat ook een case study.


Over de VU
Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs, grensverleggend onderzoek en valorisatie, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderwijs en onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. Aan de VU studeren rond de 30.000 studenten en werken meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Bestuurszaken
De dienst Bestuurszaken (BZ) voert een breed pallet aan taken uit, waaronder de strategische advisering en geïntegreerde ondersteuning van het College van Bestuur (CvB), de faculteiten, de diensten en de Raad van Toezicht.
De dienst werkt daarnaast nauw samen met de faculteiten en de andere diensten van de VU om de bestuurlijke agenda te realiseren en richting te geven aan de instellingsstrategie.
De dienst is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de VU strategie, onderzoeksbeleid en het ondersteunen van onderzoekers. Met onderwerpen als subsidie-acquisitie, valorisatiebeleid, maatschappelijke impact, wetenschappelijke integriteit, juridische advisering, documentmanagement en archivering, public affairs en bedrijfsvoering. De dienst levert daarnaast interim project- en programmamanagers voor onder meer procesmatige ondersteuning van beleid- en besluitvorming en inhoudelijke bijdragen aan diverse strategische dossiers. BZ bevordert tevens de VU-brede governance, control en compliance en draagt zorg voor academische plechtigheden als promoties en oraties. Daarnaast zijn de Ombudsman personeel, de Studentenombudsman, de Internal Auditor en de Functionaris Gegevensbescherming bij BZ ondergebracht.

Beleid en Bestuurlijke Ondersteuning (BBO)
De afdeling BBO is verantwoordelijk voor strategische en beleidsadviezen aan het College van Bestuur, faculteiten en diensten, en de ondersteuning van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Binnen BBO werken bestuurssecretarissen en beleidsmedewerkers. De beleidsmedewerkers zijn op dossierniveau werkzaam in de domeinen onderzoek, valorisatie, instellingsstrategie, externe betrekkingen (public affairs), strategische samenwerkingen, bedrijfsvoering en wetenschappelijke integriteit. Bij BBO werken 15 professionals die deels vanuit een eigen specifieke expertise zelfstandig werken voor het CvB, de faculteiten en de diensten.

« terug naar alle vacatures

Stel je vraag