Deze vacature is al ingevuld en kan niet meer op worden gereageerd.

Vacature: Beleidsmedewerker Impact en Strategische Samenwerkingen

Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam, | 2023

Direct solliciteren

Veelzijdige baan waarin je bijdraagt aan de positieve impact van onze uiteenlopende onderzoeken op de maatschappij

De VU vindt het belangrijk de impact op de maatschappij van het (zeer uiteenlopende) wetenschappelijk onderzoek dat op de universiteit plaatsvindt, te versterken. Wij doen dit onder meer door onderzoekers te stimuleren zo relevant mogelijk onderzoek te doen en door strategische samenwerkingen te zoeken en te versterken. Deze samenwerkingen worden aangegaan met externe partners binnen de academische wereld, de overheid en het bedrijfsleven. Het team Onderzoek en Valorisatie - onderdeel van de dienst Bestuurszaken - ontwikkelt het impactbeleid en het beleid voor strategische samenwerkingen en voert het ook uit. Ter versterking van dit team zijn wij op zoek naar een ondernemende junior of medior collega met bij voorkeur al enige ervaring in beleidsadvies en secretaristaken voor de functie van

Beleidsmedewerker Impact en Strategische Samenwerkingen
32-40 uur per week

In deze functie werk je als rechterhand van de Beleidsadviseur Onderzoek en Valorisatie en van de Beleidsadviseur Strategische Samenwerkingen nauw samen met alle faculteiten en een deel van de diensten binnen de VU. Via het opstellen van beleid, het ondersteunen van overleggen en het aanjagen en verbinden van initiatieven en personen werk je aan de verdere opbouw van de impact van de onderzoekers van de VU. Ook help je bij het opbouwen en versterken van nieuwe en bestaande consortia op zowel regionaal als nationaal niveau. Het doel is dat enerzijds baanbrekende onderzoeksresultaten de samenleving ten volle bereiken en positief beïnvloeden, en anderzijds de slagingskans bij externe financieringsaanvragen stijgt. Je signaleert en analyseert intern en extern kansen en knelpunten voor de realisatie van VU-ambities voor onderzoek en valorisatie en agendeert deze tijdig, zodat bestuurders en onderzoekers snel in actie kunnen komen om beleid bij te sturen of nieuwe initiatieven te starten. Naast nieuwe thema’s en ontwikkelingen richt je je daarbij op de VU-profielthema’s en Pan-Amsterdamse onderwerpen rond AI en data, preventie en gedragswetenschappen voor duurzaamheid. Je onderhoudt een netwerk binnen de VU en in de regio, rond de onderwerpen impact en ondernemerschap en VU-brede strategische samenwerkingen. Voor een aantal van deze samenwerkingen ben je aanspreekpunt voor bestuurlijke aangelegenheden en hou je de planning en de (financiële) verantwoording in de gaten. Daarnaast ben je in een coördinerende rol betrokken bij de organisatie van academische prijzen en draag je op die manier bij aan de reputatie en zichtbaarheid van de VU.

Concrete taken zijn verder:

 • samen met de beleidsadviseurs ontwikkelen, bijsturen en met name implementeren van beleid op impact en strategische samenwerkingen, zoals het vertalen van de afspraken in het Bestuursakkoord met OCW naar de VU en het meten van impact binnen de VU;
 • informatie vergaren voor rapportages, voortgang en adviezen aan netwerken en stakeholders,  zoals VU-brede strategische samenwerkingen waaronder  Sapiens, AI Technology for People, Kenniscentrum Ongelijkheid en Amsterdam Personal Health Center;
 • voorbereiden, ondersteunen en opvolgen van overleggen binnen en buiten de VU, zoals Impact Board VU en optreden als secretaris van de werkgroepen van de Impact Board VU;
 • ondersteunen van senior collega’s, Chief Impact Officer, College van Bestuur;
 • bijdragen aan relevante initiatieven, waaronder het landelijke Faculty of Impact;
 • verzorgen van in- en externe communicatie over resultaten.

Afwisselend werk in de top van de VU
Het gaat hier om een nieuwe functie met  vrijheid om deels zelf je takenpakket in te richten en te groeien in je adviesrol. Je zit dichtbij het College van Bestuur en hebt contacten met vooraanstaande onderzoekers en bestuurders die je helpt de kwaliteit, de relevantie én de impact van hun werk te versterken. Dit is zeer afwisselend werk, met ook de nodige ‘hands-on’ aspecten. Elke dag is anders. Je organiseert (beleids)vergaderingen, ondervraagt onderzoekers over hun werk, probeert publiciteit te genereren en legt contacten voor financiering van onderzoeken.

Verder kun je rekenen op:

 • salaris op fulltimebasis afhankelijk van kennis en ervaring van € 2.960 tot € 5.439 bruto per maand, schaal 10 tot 11 CAO Nederlandse universiteiten;
 • arbeidsovereenkomst van 1 jaar met zicht op vaste aanstelling;
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband;
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering;
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling;
 • alle ruimte voor ontwikkeling en training;
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden.

Zelfstandige netwerk-ster met ‘can do’-mentaliteit
Voor succes in deze baan is het belangrijk dat je ambitieus bent en je thuis voelt in een complexe academische omgeving. Je verdiept je graag in wetenschappelijke onderwerpen en bent ondernemend genoeg om zélf zowel binnen de organisatie als bij externe stakeholders contacten aan te knopen. In onze academische wereld kunnen processen soms wat stroperig verlopen. Jij bent degene die dingen aanzwengelt en actiepunten opvolgt. Waarbij het helpt als je analytisch sterk accuraat, planmatig, stressbestendig, zelfstandig en initiatiefrijk bent. Bij voorkeur draag je bij aan de diversiteit van ons team.

Concrete functie-eisen zijn verder:

 • hbo- of wo-functioneringsniveau;
 • bij voorkeur twee jaar werkervaring in vergelijkbare organisatie;
 • ervaring met beleidsadvies, strategische ontwikkeling en secretaristaken;
 • goede communicatieve en redactionele vaardigheden in Engels en Nederlands.

Ben jij onze nieuwe beleidsmedewerker?
Wij zien uit naar een spoedige kennismaking. Als je nog vragen hebt over het werk of het sollicitatieproces, dan kun je contact opnemen met Marsha Brink van Stratic: 0614860795of marsha@stratic.nl. Stratic verzorgt in opdracht van de VU de werving en selectie van geschikte kandidaten. Solliciteren doe je dus óók via Marsha. Stuur haar vóór 16 augustus een mail met je motivatie en je CV. Static verzorgt de eerste selectie. In de week van 22 augustus organiseren wij de eerste sollicitatiegesprekken bij de VU on site. De tweede ronde is al een week daarna. De selectieprocedure omvat ook een case study.

Over de VU
Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs, grensverleggend onderzoek en valorisatie, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderwijs en onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. Aan de VU studeren rond de 30.000 studenten en werken meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Bestuurszaken
De dienst Bestuurszaken (BZ) voert een breed pallet aan taken uit, waaronder de strategische advisering en geïntegreerde ondersteuning van het College van Bestuur (CvB), de faculteiten, de diensten en de Raad van Toezicht.
De dienst werkt daarnaast nauw samen met de faculteiten en de andere diensten van de VU om de bestuurlijke agenda te realiseren en richting te geven aan de instellingsstrategie.
De dienst is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de VU strategie, onderzoeksbeleid en het ondersteunen van onderzoekers. Met onderwerpen als subsidie-acquisitie, valorisatiebeleid, maatschappelijke impact, wetenschappelijke integriteit, juridische advisering, documentmanagement en archivering, public affairs en bedrijfsvoering. De dienst levert daarnaast interim project- en programmamanagers voor onder meer procesmatige ondersteuning van beleid- en besluitvorming en inhoudelijke bijdragen aan diverse strategische dossiers. BZ bevordert tevens de VU-brede governance, control en compliance en draagt zorg voor academische plechtigheden als promoties en oraties. Daarnaast zijn de Ombudsman personeel, de Studentenombudsman, de Internal Auditor en de Functionaris Gegevensbescherming bij BZ ondergebracht.

Beleid en Bestuurlijke Ondersteuning (BBO)
De afdeling BBO is verantwoordelijk voor strategische en beleidsadviezen aan het College van Bestuur, faculteiten en diensten, en de ondersteuning van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Binnen BBO werken bestuurssecretarissen en beleidsmedewerkers. De beleidsmedewerkers zijn op dossierniveau werkzaam in de domeinen onderzoek, valorisatie, instellingsstrategie, externe betrekkingen (public affairs), strategische samenwerkingen, bedrijfsvoering en wetenschappelijke integriteit. Bij BBO werken 15 professionals die deels vanuit een eigen specifieke expertise zelfstandig werken voor het CvB, de faculteiten en de diensten.


 

« terug naar alle vacatures

Stel je vraag